Današnja sjednica bitna kao 100 dana rada Savjeta ministara

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da današnja sjednica po snazi, kapacitetu i odlukama koje su donijeli, vrijedi kao najmanje 100 dana rada Savjeta ministara, dok su značajna zakonska rješenja bitna za evropski put BiH usvojena konsenzusom.

Ona je istakla da su konsenzusom podržana dva strateška projekta koja se odnose na gasifikaciju sa Hrvatskom i Srbijom, kojima se želi obezbijediti više izvora snabdijevanja gasom za BiH u korist svih njenih stanovnika i privrede.

“Riječ je o južnoj interkonekciji BiH i Hrvatske, gdje smo dali podršku i pozvali Parlament Federacije BiH da što hitnije donese zakon kako bismo krenuli u implementaciju ovog projekta. Dali smo i podršku novoj interkonekciji između BiH i Srbije, gdje imamo osnove za zaključivanje sporazuma”, istakla je Krišto.

Ona je dodala da su po tom projektu krenuli u zaključivanje sporazuma i određena je komisija, dok će za južnu interkonekciju to biti urađeno kada se steknu uslovi i donese zakon o južnoj interkonekciji na nivou Federacije BiH.

Krišto je navela da su zadužili Agenciju za prevenciju i borbu protiv korupcije da izradi novu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2024-2026. i da dostavi Savjetu ministara na potvrdu.

Ona je napomenula da su usvojene i druge značajne tačke dnevnog reda kao što su izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/, te one koje se odnose na ispunjavanje uslova do punopravnog članstva BiH u EU kao strateškog cilja u narednom periodu.

Krišto je rekla da su usvojene tačke koje se odnose na resor Ministarstva odbrane o nabavci helikoptera i školovanju kadrova, a riječ je o donaciji i o obezbjeđenju sredstava iz budžeta institucija BiH, što će pomoći u iznenadnim situacijama u BiH poput poplava i požara kako bi Ministarstvo odbrane i Oružane snage mogli adekvatno reagovati.

Prema njenim riječima, danas je podržana odluka o privremenoj zabrani izvoza oblovine iz BiH čime je data podrška domaćoj drvoprerađivačkoj industriji i očuvanju radnih mjesta u BiH.

Data je saglasnost na izmjene pravilnika o unutrašnjoj strukturi Ministarstva bezbjednosti kojim se stvaraju funkcionalniji uslovi za rad tima kao odgovor na računarske incidente /CERT/ – tijelo koje je pri instituciji Ministarstva bezbjednosti u skladu sa preporukama Evropske komisije kako bi se lako odgovorilo na ove izazove.

Krišto je napomenula da su ministri predano radili na usaglašavanju svih tačaka dnevnog reda i da je to put kojim trebaju i dalje ići i raditi kada je riječ o Savjetu ministara i drugim institucijama u BIH.

“To je interes BiH, svih njenih naroda i građana”, zaključila je Krišto.

Izvor: SRNA/ Foto: Federalna.ba

Podijeli objavu