EU: Komisija nije nadležna za izgradnju odlagališta na Trgovskoj gori

Evropska komisija nije nadležna za procjenjivanje i odobravanje projekata kao što je izgradnja odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori, već je to odgovornost članica EU, rečeno je Srni iz Evropske komisije.

Komentarišući konstataciju Srne u vezi sa kritikama na račun indolentnosti i ravnodušnosti EU kada su u pitanju planovi Hrvatske da odloži radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na granici sa BiH, portparol Evropske komisije za klimatsku akciju Ana Krespo Parondo odgovorila je da su za takva pitanja odgovorne članice EU.

Na pitanje da li će EU reagovati i tražiti od Hrvatske da preispita planove, s obzirom na to da bi taj potez štetio zdravlju više od 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu reke Une, ona je navela da vlasti BiH, ukoliko smatraju da će projekat vjerovatno značajno uticati na teritoriju BiH, mogu da zatraže da budu obaviještene i da se primijeni Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu.

“Komisija nije nadležna za procjenjivanje i odobravanje takvih projekata. To je odgovornost članica EU. Cilj Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, čije su članice BiH i Hrvatska, jeste da se osigura to da strane procijene uticaj određenih aktivnosti na životnu sredinu u ranoj fazi planiranja. Strane, takođe, treba da se međusobno obavještavaju i konsultuju o aktivnostima navedenim u Konvenciji za koje se vjeruje da će imati značajan negativan prekogranični uticaj”, istakla je Parondova.

Parondova je naglasila da je projekat još u ranoj fazi, pošto nisu pokrenuti ključni koraci njegove procjene i odobrenja.

Pozivajući se na informacije dostupne javnosti, koje su objavljene na internet stranici Ministarstva privrede i razvoja Republike Hrvatske, Parondova je podsjetila da je Fond za upravljanje nuklearnom otpadom u Nuklearnoj elektrani “Krško”, koji je investitor postrojenja na Trgovskoj gori, 24. februara uputio zahtjev za Procjenu uticaja na životnu sredinu /EIA/, te da je javnost pozvana da to komentariše u roku od 30 dana.

Ona je napomenula da Slovenija, na čijoj se teritoriji nalazi Nuklearna elektrana “Krško”, dijeli vlasništvo nad postrojenjem sa Hrvatskom, što uključuje i odgovornost za upravljanje radioaktivnim otpadom. Prema Direktivi Vijeća 2013/59/EURATOM, članice imaju krajnju odgovornost za upravljanje potrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom koji nastaje na njihovoj teritoriji.

Prema odgovoru poslatom Srni, sljedeći korak u proceduri predviđa da se objavi izvještaj o EIA, te da organi nadležni za životnu sredinu, javnost i druge susjedne zemlje upute svoje komentare o izvještaju prije donošenja konačne odluke.

Izvor: SRNA

Podijeli objavu