Kojić: Srbi moraju biti ravnopravno zastupljeni u pravosuđu BiH

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je danas na sjednici ovog doma da će pokrenuti inicijativu za rješavanje problema neravnopravne i neustavne zastupljenosti Srba u pravosudnim institucijama BiH.

Kojić je ponovio da je evidentan i nedopustiv disbalans u nacionalnoj zastupljenosti Srba u institucijama pravosuđa na nivou BiH što, poručio je, mora biti popravljeno u skladu sa Ustavom i pozitivnim zakonima.

On je podsjetio da je uputio u kompletiranim odgovorima iz ključnih pravosudnih institucija na nivou BiH jasno vidljiv disbalans u smislu nacionalne zastupljenosti Srba u tim institucijama.

– U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH na tri pozicije rukovodećih državnih službenika imamo situaciju da su sva trojica Bošnjaci, na pojedinim pozicijama imamo čak 77 odsto Bošnjaka, dok je procenat zastupljenosti Srba zanemariv – naglašava Kojić.

On ističe da, kada se uzme u obzir popis stanovništva u BiH iz 1991. godine kao jedino relevantan, vidi se da je popunjavanje radnih mjesta u pravosuđu na nivou BiH vršeno na štetu srpskog naroida, posebno imajući u vidu činjenicu da jedan broj Srba koji se tako izjašnjava živi na području Federacije BiH, a ne na teritoriji Republike Srpske.

U Sudu BiH trenutno je sistematizovano 56 sudijskih pozicija od kojih je popunjeno 47, i to 21 sudija bošnjačke nacionalnosti, sedam hrvatske nacionalnosti i 14 sudija srpske nacionalnosti, kao i troje sudija koji se izjašnjavaju kao ostali.

– Trenutno je u Sudu BiH upražnjeno 11 sudijskih pozicija – navedeno je u odgovoru ove pravosudne institucije na pitanje Kojića koji se zainteresovao za broj, procentualnu zastupljenost i entitetsko prebivalište Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih sudija u okviru svakog odjeljenja.

U odgovoru je, između ostalog navedeno, da 36 sudija u Sudu BiH ima prebivalište u FBiH /80 odsto/, devet je sudija iz Republike Srpske /20 odsto/.

Podijeli objavu