Koraci ka realizaciji 14 prioriteta Evropske komisije

BiH je usvajanjem u Savjetu ministara Strategije borbe protiv organizovanog kriminala i Akcionog plana za provođenje Strategije u području migracija i azila za period od 2021. do 2025. godine napravila nove važne korake za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, rečeno je Srni iz Direkcije za evropske integracije /DEI/ BiH.

Uz navedeno, potpisan je Pravilnik o radu zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Evropolom, nastavljen rad na izradi Programa integrisanja BiH u EU, te su u proceduru utvrđivanja prijedloga dostavljene izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/, što je takođe u vezi sa realizacijom prioriteta Evropske komisije.

Pomaci na planu ispunjavanja prioritetnih zadataka koje je pred BiH postavila Evropska komisija, podsjećaju iz DEI, zabilježeni su i u prošloj godini, a kao najvažnije aktivnosti navode se provođenje opštih izbora, što je prioritet broj jedan, te usvajanje izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, usvajanje nekoliko strategija važnih za bolje upravljanje javnim finansijama, unapređenje zaštite ljudskih prava i borba protiv terorizma.

Ranije su, kako se navodi, usvojene izmjene izbornog zakonodavstva u vezi sa gradom Mostarom, donesena je odluka o ukidanju odredaba o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske, usvojen Poslovnik o radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i Strategija za rad na predmetima ratnih zločina, a usvojeni su i Strateški okvir i Akcioni plan za reformu javne uprave.

Iz DEI ističu da je Evropska komisija ta koja ocjenjuje da li je i kada je određeni prioritet realizovan u dovoljnoj mjeri.

Komisija prati napredak BiH u procesu evropskih integracija na godišnjoj osnovi, a poseban naglasak u ovim izvještajima stavlja na 14 ključnih prioriteta, podsjećaju iz Direkcije i dodaju da je novi izvještaj o BiH, koji će ujedno biti i prvi nakon što je BiH dobila status kandidata za članstvo u EU, najavljen za jesen.

Konstatujući da je potrebno iskoristiti predstojeće vrijeme za još više koraka na realizaciji 14 ključnih prioriteta, iz DEI navode da bi najvažniji među njima bili usvajanje izmjena i dopuna zakona o VSTS-u, zakona o sprečavanju sukoba interesa na nivou BiH i zakona o sudovima BiH.

Izvor: SRNA

Podijeli objavu