Kovačević: Saradnja, ali ne i članstvo u NATO

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da u BiH postoji jedino saglasnost o saradnji sa NATO, a nikako o članstvu.

Kovačević je rekao da ministar odbrane BiH Zukan Helez o tom pitanju iznosi stavove samo svoje stranke, a nikako BiH.

Kovačević je naveo da su članovi Komisije razgovarali sa rukovodiocima svih službi na nivou BiH iz oblasti bezbjednosti i odbrane te se na današnjoj preglednoj konferenciji, koja je održana uz podršku Misije OEBS-a u BiH, upoznali sa situacijom.

On je rekao da su danas imali i sastanak sa delegacijom Komiteta NATO za partnerstvo i kooperativnu bezbjednost na kojem je istakao da BiH na osnovu Programa reformi ne prejudicira članstvo u NATO.

Kovačević je rekao da da jedino postoji saradnja sa NATO i da je i sama komisija promijenila ime u Komisiju za saradnju sa NATO.

Podijeli objavu