Na putu ka Uniji izuzetno važni kvalitetni statistički podaci

BiH su na putu ka EU izuzetno važni kvalitetni i raznovrsni statistički podaci koji su usklađeni sa regulativama i standardima Unije, izjavio je danas šef Sekcije operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH Karel Lizerot.

“EU kontinuirano podržava statističke institucije u BiH u prelasku na intenzivniju upotrebu administrativnih podataka u proizvodnji statistike”, rekao je Lizerot na konferenciji “Korištenje administrativnih izvora podataka za statističke potrebe u BiH” u Sarajevu.

On je dodao da su iskustva korištenja administrativnih podataka u proizvodnji statistike, koja imaju zemlje članice EU, vrlo pozitivna kada je riječ o kvalitetu i isplativosti.

Direktor Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić rekla je da bi uvezivanje svih institucija i korištenje raspoloživih administrativnih izvora podataka od nadležnih statističkih institucija u BiH doprinijelo unapređenju kvaliteta i raspoloživosti statističkih podataka u zemlji.

Prema njenim riječima, bilo bi smanjeno opterećenje ispitanika, redukovani troškovi anketiranja, a predmetni statističari bi efikasnije koristili vrijeme za analizu podataka, umjesto na unos prikupljenih podataka, saopšteno je iz Agencije.

Direktor Odsjeka za metodologiju, komunikaciju i prodaju u Statistici Danske Karsten Zangenberg istakao je da je svrha proizvodnje službene statistike, koristeći administrativne podatke, umjesto podataka prikupljenih putem upitnika, dobijanje bolje statistike po nižoj cijeni.

“Bolja statistika omogućava tačniju analizu politika i pruža bolje mogućnosti za istraživanja, a za dobrobit cijele zemlje”, rekao je Zangenberg.

Cilj današnje konferencije je informisati predstavnike institucija svih nivoa vlasti u BiH o prednostima i potencijalnim nedostacima korištenja administrativnih podataka za proizvodnju zvanične statistike, te ih upoznati o najboljim praksama zemalja članica EU.

Konferencija je održana u okviru tvining projekta “Nastavak podrške reformi statističkog sistema u BiH” vrijednog 1,7 miliona evra, koji finansira EU.

Ovaj projekat pruža podršku statističkom sistemu u BiH u tranziciji ka korištenju administrativnih izvora podataka u proizvodnji statistike i njenog usklađivanja sa evropskim standardima.

Izvor: SRNA

Podijeli objavu