Nastavljena rekonstrukcija ambulanti u Semberiji

Gradska uprava grada Bijeljina nastavlja sa rekonstrukcijom objekata ambulanti porodične medicine širom Semberije. U budžetu za 2022. godinu obezbijeđena su sredstva za obnovu i uređenje ambulanti u Janji, Gornjem Crnjelovu, Velikoj Obarskoj, Brocu, Suvom Polju i u Majevičkoj ulici u Bijeljini u ukupnom iznosu od 133.000 konvertibilnih maraka, s tim da je izabrani ponuđač (D.o.o. „Progres“ Bratunac) za izvođenje radova na objektu u Velikoj Obarskoj u međuvremenu odustao od potpisivanja ugovora, a postupak je poništen.

U sklopu ambulante u Janji uklonjen je jedan objekat, a vrijednost izvedenih radova iznosila je 8.500 konvertibilnih maraka.

Preciznije rečeno, rekonstrukcija zdravstvene ambulante u Gornjem Crnjelovu koštala je nepunih 12.000 KM, u Suvom Polju 16.500 KM, Brocu nepunih 26.000, dok je za objekat u Majevičkoj ulici izdvojeno više od 70.000 konvertibilnih maraka.

Gradsko Odjeljenje za društvene djelatnosti je u Plan javnih nabavki za 2023. godinu uvrstilo i rekonstrukciju zdravstvenih ambulanti u Velikoj Obarskoj i Amajlijama. Za ove dvije investicije planirano je 79,5 hiljada konvertibilnih maraka.

Tokom 2022. godine sredstvima iz donacija od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške, rekonstruisana je i ambulanta u Vršanima.

bijeljina3 1 bijeljina2 1 bijeljina1 1

Vrijednost radova iznosila je 48.000 konvertibilnih maraka, a radovi su obuhvatili rekonstrukciju unutrašnjeg prostora i postavljanje rampe za osobe sa invaliditetom.

Podijeli objavu