Nović: Pitanje u vezi sa dodjelom priznanja Udruženju sedme muslimanske brigrade

Predsjedavajući Kluba Srba Sredoje Nović danas je na sjednici Doma naroda parlamenta BiH iskazao interesovanje na osnovu kojih zakonskih ovlaštenja proizilazi da se dodjeli priznanje Udruženju Sedme muslimanske viteške brigade iz Zenice i o tome zatražio pisani odgovor.

Nović je postavio delegatsko pitanje u vezi sa dodjelom tog priznanja i zatražio pisani odgovor s obzirom da sjednici ne prisustvuje ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez.

On je naglasio da je pokušao doći do odgovora kroz instituicje ali da je u Komisiji za odbranu i bezbjednost, nažalost, onemogućeno da se postavi pitanje i zatraži odgovor.

– Da li je tačno da je Štab Oružanih snaga ili neko drugi unutar Oružanih snaga dodijelo priznanja Udruženju Sedme muslimanske viteške brigade iz Zenice? Ko je i kada pokrenuo inicijativu kome je upućeno i ko je upoznat i ko je odlučivao o tome? Da li je time narušena neutralnost Oružanih snaga BiH i ljudska prava drugih? – upitao je Nović.

Nović je ukazao da je neophodno da se usklade termini sjednica Doma naroda i Savjeta ministara kako bi ministri mogli da prisustvuju sjednicama Doma.

Delegat Kluba srpskog naroda Snježana Novaković Bursać postavila je pitanje ministru za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlidu Hurtiću da li je Ministarstvo informisano da nekoliko povratničkih sela među kojima su Trubar i Ovčijevo u Unsko-sanskom kantonu nemaju struju i šta će se preduzeti da se problem riješi.

– Postoje ljudi koji 25 godina od povratka u sela i 28 godina od prestanka rata nemaju infrastrukturu i struju u 21. vijeku. Јa sam gotovo sigurna da je razlog što je to tako da su ti ljudi nepoželjni u tim svojim krajevima i riječ je o Srbima – navela je Bursaćeva.

Delegat DŽemal Smajić postavio je pitanje Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u vezi sa time šta je ovo ministarstvo preduzelo u vezi neizdavanja dokaza o porijeklu vozila iz EU čime se čini šteta uvoznicima roba u BiH.

On je naveo da dokaz o porijeklu robe izdaju carinske vlasti zemlje izvoznika, zbog čega uvoznici mogu biti oslobođeni plaćanja carine ako posjeduju takav dokaz koji popunjava izvoznik.

Delegat Zlatko Miletić postavio je pitanje Savjetu ministara u vezi sa zaštitom domaće proizvodnje, navodeći da su pojedine evropske i zemlje regiona zaštitile domaću proizvodnju.

– BiH ima predispozicije za mnogo razvijeniju poljoprivredu, a domaća proizvodnja je dovedena u fazu opstanka. Zbog toga se nameće pitanje da li će Savjet ministara preduzeti mjere u smislu promjene politike u smislu zaštite domaće proizvodnje –  upitao je Miletić.

Dom naroda Parlamentarne skupštine prihvatio je dopunjeni dnevni red na koji su dodati izvještaji o postizanju saglasnosti indentičnog teksta Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH i Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

Sa dnevnog reda skinute su delegatske inicijative Ilije Cvitanovića o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, te Kemala Ademovića da se od nadležnih institucija i agencija u BiH traži aktivan doprinos u procesu evaluacije BiH od Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Savjeta Evrope.

 

Podijeli objavu