Profesoru banjalučkog PMF-a nagrada za najbolji naučni rad

Profesor Marko Đukanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci dobio je nagradu “Najbolji naučni rad” na internacionalnoj konferenciji o primijenjenoj umjetnoj inteligenciji, održanoj u Kragujevcu.

Ovu informaciju je putem svog Facebook profila objavio dr. Edhem Čustović.

Đukanović je i prošle godine bio nagrađen kada je dobio Dunavsku nagradu za svoj rad.

Naslov rada je “Integracija ograničenja najvišeg nivoa u algoritam pretraživanja simboličke regresije”.

Dobitnik Zlatne plakete Marko Đukanović je 2009. godine završio Gimnaziju u Novom Gradu kao učenik generacije, a iste godine upisao banjalučki PMF, matematiku i informatiku opšti smjer.

Fakultet je završio 2013. godine sa prosječnom ocjenom 9,87. Dobitnik je Zlatne plakete za studenta generacije na PMF-u, biran je u svojstvu asistenta na ovom fakultetu 2014. godine. Master studije matematike završava na PMF-u 2016. godine, sa prosječnom ocjenom 10.

Doktorske studije iz kompjuterskih nauka započinje 2017. godine na Tehničkom univerzitetu u Beču, na Institutu za logiku i izračunavanje u okviru Fakulteta za infrmatiku, pod mentorstvom profesora Gintera Rajdla.

Uspješno ih završava 2021. godine, sa najvišom pohvalom.

Biran je u docentsko zvanje na Odsjeku za matematiku i informatiku PMF-a Univerziteta u Banjaluci 2021. godine.

Izvor: Agencije/ Foto: Facebook

Podijeli objavu