Sve osnovne i srednje škole dostaviće pisane informacije o bezbjednosti u školama

Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić razgovarala je na odvojenim sastancima sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj o stanju, uslovima i načinima rada vaspitno-obrazovnih ustanova sa asprekta bezbjednosti.

Predsjednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola organizovaće sastanke sa svim direktorima škola u okviru regija koju predstavljaju i prikupiti sve potrebne informacije sa ciljem analize stanja u školama i sa ciljem predlaganja konkretnih mjera koje će dati doprinos unapređenju bezbjednosti i sigurnosti u školama.

– Svim sastancima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na regionalnom nivou prisustvovaće predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture i Republičkog pedagoškog zavoda – rekla je Stojičićeva.

Na sastanku je razgovarano i o značaju i odgovornosti multisektorskih timova koji u skladu sa važećim zakonskim rješenjima pored predstavnika škole okupljaju predstavnike policije, centra za socijalni rad, nadležne zdravstvene ustanove i jedinice lokalne samouprave, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Nakon objedinjavanja i analize svih prikupljenih informacija Ministarstvo prosvjete i kulture informisaće Vladu Republike Srpske o trenutnom stanju u školama sa aspekta bezbjednosti kao i sa prijedlozima za unapređenje bezbjednosti vaspitno-obrazovnih ustanova.

Podijeli objavu