U Novom Sadu preminuo član ANURS-a istoričar Dušan Berić

Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, istoričar Dušan Berić preminuo je u Novom Sadu u 75. godini.

Naučno djelo profesora Berića u oblasti istorije je ogromno.

Uža naučna oblast mu je bila srpska i balkanska istorija od 18. vijeka do 1918. godine, a za dopisnog člana ANURS-a izvan radnog sastava izabran je 4. decembra 2015. godine.

Bio je i profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.

Dušan M. Berić je rođen u mjestu Trnovo, opština Mrkonjić Grad, 7. januara 1948. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na grupi za istoriju 1971. godine.

Odbranio je magistarsku tezu iz nacionalne istorije 1976. godine na beogradskom Filozofskom fakultetu.

Doktorsku disertaciju je odbranio iz oblasti istorije Balkana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.

Radio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 1991. godine.

Učestvovao je od 1996. do 2000. godine na naučno istraživačkom radu o istoriji Srba koju je organizovao novosadski fakultet.

Na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici radio je od 2010. godine, gdje je na osnovnim studijama predavao opštu istoriju Novog vijeka, a na masteru pored opšte istorije Novog vijeka predavao je i nacionalnu istoriju od 1800. do 1918. godine.

Od 2004. godine radio je na knjizi o “mađarizaciji” koja predstavlja naučni projekat od međunarodnog značaja, kao i na izradi lanaca studija o staroj Srbiji, te o odnosu velikih sila prema ovoj oblasti.

 

Izvor: Srna

Podijeli objavu