U Srpskoj prošle godine zaposleno 5.970 lica

U Republici Srpskoj prošle godine je zaposleno ukupno 5.970 lica, od kojih je 2.830 žena, zahvaljujući sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja, rečeno je Srni u Ministarstvu rada Srpske.

Programi zapošljavanja, koji se sprovode u skladu sa Strategijom zapošljavanja kao prioritetne grupe, između ostalog, prepoznaju žene i to one u ruralnim područjima, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je riječ o programu podrške zapošljavanju ciljnih kategorija u privredi Srpske koji se sprovodi od 2016. godine sa izuzetno dobrim efektima.

U fokusu programa zapošljavanja su dugoročno nezaposlena lica, odnosno prijavljeni na evidenciju 12 mjeseci i duže, lica sa niskim kvalifikacijama prijavljena na evidenciju najmanje šest mjeseci, te nezaposlena lica iz ruralnih područja, sa posebnim osvrtom na žene.

Na ovom spisku nalaze se i lica starosti 40 i više godina, lica sa invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji, te korisnici određenih socijalnih davanja.

Kada je riječ o zapošljavanju žena, ne postoje posebni kriterijumi, a aktivnosti kod odobravanja sredstava sprovode se u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

“Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti i zaštiti i položaju žena, u svim programskim dokumentima i politikama, normativnim aktima i planovima zapošljavanja vodi se računa o ravnopravnosti polova. Posebna pažnja poklanja se zaštiti roditeljskih prava, trudnica i majki”, naglasili su u Ministarstvu.

Izvor: SRNA

Podijeli objavu