Više od 9.000 palih boraca dalo odlučujući doprinos odbrani Srpske

Prvi krajiški korpus obilježio je 31. godišnjicu, u čast heroja koji su svoj živote dali za slobodu.

Iz neprijateljskog okruženja uspjeli su da izvuku teritoriju od Brčkog, Grmeča, Vlašića pa do Ozrena i odbrane svoj narod od takozvane Armije BiH i HVO-a.

Mnogi od njih dali su živote da bi Republika Srpska postojala.

“Za Vidovdan ’92. godine probijen je koridor i ostvareno je  praktično sadejstvo sa prije svega Republikom Srbijom, a tako i sa drugiim korpusima. Da ta operacija nije uspjela sigurni smo da ne bi bilo Republike Srpske”, rekao je Boško Kelečević, načelnik Štaba Prvog krajiškog korpusa.

Drugi krajiški korpus formiran je po naređenju komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića na sjeverozapadnom dijelu Srpske. I danas pamte da je tadašnje vrijeme bilo veoma teško jer se istoremeno trebalo boriti protiv neprijatelja a i popunjavati jedinice Vojske Republike Srpske.

“Osnovni zadatak Drugog krajiškog korpusa je bio da sačuva narod od genocida i Korpus je to u potpunosti izvršio”, rekao je  Mikajlo Mitrović, pomoćnik komandanta Drugog krajiškog korpusa.

Hrabrost i žrtva boraca Vojske Republike Srpske nikada ne smiju biti zaboravljeni, srpski narod uvijek mora čuvati Republiku Srpsku i izgrađivati je da ona bude bolje mjesto za život, čulo se i danas sa obilježavanja.

“Dogovoreno je sa predsjednikom Republike Srpske i predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske da se do kraja septembra mjeseca izmijeni zakon o pravima boraca, to je nešto najpreče u ovom momentu kako bi sve borce uveli u njihov mjesečni borački dodatak”, rekao je Goran Rogić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Ovim zakonom ukinuće se starosne granice i Republika će se odužiti za žrtve koje su neki platili krvlju.

Prvi i drugi krajiški korpus bili su pokretačka snaga vojske Republike Srpske u borbi za odbranu vjekovnih ognjišta srpskog naroda. Više od 9.000 pripadnika ova dva korpusa svojim životima utkalo je u temelje današnje slobode.

Podijeli objavu