Vlada Srpske: Potrebna izmjena Zakona jer BiH nema visokog predstavnika

Vlada Republike Srpske danas je, na posebnoj sjednici u Banjaluci, dala Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, koji su u skupštinsku proceduru, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske, uputili narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, po hitnom postupku.

– Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama Amandmana XXXII tačka 4) na član 68. Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika uređuje i obezbjeđuje ustavnost i zakonitost i u članu 70. stav 1. tačka 2. Ustava Srpske, prema kojem Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte. Ustavom Srspke propisano je da se zakoni, drugi propisi i opšti akti, prije stupanja na snagu objavljuju u odgovarajućem službenom glasilu – saopšteno je iz Vlade Srpske.

Takođe, u preambuli Ustava Republike Srpske izražena je jasna opredjeljenost Republike Srpske za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma o miru za BiH, dok je Ustavu izričito utvrđeno da se ustavno uređenje Republike, između ostalog, temelji na garantovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava u skladu sa međunarodnim standardima i vladavini prava.

– Važećim Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske uređen je način objavljivanja zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srpske u službenom glasilu Republike Srpske, kao i osnivanje, status i upravljanje Službenim glasnikom Republike Srpske. Predloženom izmjenom ovog zakona briše se odredba koja propisuje da će se u Službenom glasniku Republike Srpske objavljivati propisi i drugi akti koje donosi visoki predstavnik za BiH – navodi se u saopštenju.

Predlagač izmjena Zakona, obrazlažući razloge za donošenje, u skladu sa Pravilom za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, navodi da, s obzirom na to da Kristijan Šmit nije imenovan u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom o miru za BiH, koji predviđa, između ostalog, da visoki predstavnik “treba biti imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija”, ne može se smatrati visokim predstavnikom u BiH, te se predlaže da se propisi i drugi akti koje donosi ne objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske.

– Kada su u pitanju razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, predlagač shodno Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske, navodi da s obzirom na to da imenovanje visokog predstavnika nije izvršeno u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom o miru za BiH, odluke koje donosi ne mogu da se objavljuju u službenom glasilu, egzistiraju u pravnom sistemu i proizvode pravne posljedice, zbog čega je predmetni zakon potrebno donijeti u hitnoj proceduri – ističu iz Vlade Srpske

Nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredaba Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, po hitnom postupku, nisu ustanovljeni obavezujući sekundarni izvori prava EU koji su relevantni za predmet regulisanja dostavljenog prijedloga. Zbog toga u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena “Neprimjenjivo”, naglašavaju iz Vlade Srpske.

– Shodno svemu navedenom, smatramo da je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, po hitnom postupku, u skladu sa Ustavom Republike Srpske, pravnim sistemom Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske – zaključili su u saopštenju.

Podijeli objavu