Vode Srpske: Stanje vodostaja u Republici 17. maja

Јavna ustanova Vode Srpske objavila je izvještaj o stanju vodostaja u Republici na današnji dan.

U srijedu 17. maja, ujutro u 9.00 časova zabilježeno je sljedeće stanje vodostaja u Republici Srpskoj:

Na vodomjernoj stanici u Prijedoru izmjeren je vodostaj rijeke Sane od 462 centimetara, čime je premašena kota vanredne odbrane od poplava.

Na vodomjernoj stanici u Novom Gradu izmjeren je vodostaj rijeke Une od 541 centimetar, čime je premašena kota vanredne odbrane od poplava.

Zabilježen je i porast vodostaja rijeke Plive na vodomjernoj stanici Volari i rijeke Lim na vodomjernoj stanici u Rudom, ali su izmjerene vrijednosti ispod kote redovne odbrane od poplava.

Vodostaj rijeke Vrbas na vodomjernoj stanici u Delibašinom selu je u opadanju. Izmjeren je vodostaj od 295 centimetara, što je ispod kote redovne odbrane od poplava.

Vodostaji rijeka Ribnik, Gomjenica, Vrbanja, Ukrina, Usora, Bosna, Drinjača i Drina su u stagnaciji i opadanju.

U slivu rijeke Trebišnjice situacija je i dalje stabilna.

Vodostaj rijeke Save u Republici Srpskoj je u porastu, sa tendencijom daljeg blagog rasta u narednim danima.

Јavna ustanova Vode Srpske je 16. maja donijela Rješenje o proglašenju redovne odbrane od poplava na području Republike Srpske, za poplavno područje Dubičke ravni (sektori I, II, III i IV), kada je u 11.00 časova mjerodavni vodostaj rijeke Save na vodomjernoj stanici u Јasenovcu (Republika Hrvatska) premašio vrijednost +800, sa tendencijim daljeg rasta.

U srijedu 17. maja Јavna ustanova Vode Srpske donijela je Rješenje o proglašenju vanredne odbrane od poplava na području Republike Srpske, za poplavno područje Dubičke ravni (sektori I, II, III i IV), kada je u .00 časova mjerodavni vodostaj rijeke Save na vodomjernoj stanivi u Јasenovcu (Republika Hrvatska) premašio vrijednost +830, sa tendencijom daljeg rasta.

Podijeli objavu