Zdravstvo Srpske duguje više od 919 miliona KM

Ukupne finansijske obaveze javnog zdravstvenog sistema Republike Srpske na kraju prošle godine iznosile su 919.211.039 KM, rečeno je “Nezavisnim novinama” iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

“Posmatrajući javni zdravstveni sistem u cjelini, odnos dugoročnih i kratkoročnih obaveza je 34,80 odsto:65,2 odsto”, rečeno je za “Nezavisne novine” iz resornog ministarstva.

Kako dodaju, imajući u vidu stanje ukupnih obaveza, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je u Programu ekonomskih reformi za period 2022.-2024. godine, između ostalog, predložilo i aktivnosti kojima je cilj analiziranje svih obaveza, kao i iznalaženje modela za izmirenje poreskih obaveza iz prethodnog perioda, u cilju jačanja finansijske stabilnosti i likvidnosti, kao i održavanja kontinuiteta poslovanja javnih zdravstvenih ustanova (JZU) i Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO RS).

“Podsjećamo da je u proteklim godinama urađeno mnogo po pitanju finansijske stabilizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, kako javnih zdravstvenih ustanova, tako i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U tom periodu, kao što je poznato, zaustavljen je rast obaveza u zdravstvenom sistemu.  Takođe, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2019. godine ostvaruje pozitivan finansijski rezultat zahvaljujući kontroli i upravljanju svim troškovima, te podršci Vlade Republike Srpske, a ukupne obaveze smanjuje iz godine u godinu”, kazali su iz resornog ministarstva.

Tvrde i da finansijska opterećenja zdravstvenih ustanova i FZO nisu ni u jednom momentu uticala na pružanje zdravstvenih usluga za pacijente.

“Vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i institucije zdravstvenog sistema Republike Srpske su u prethodnom periodu uspjeli zaustaviti rast neizmirenih obaveza javnih zdravstvenih ustanova, uspostavljanjem redovne dinamike izmirenja tekućih obaveza za poreze i doprinose. Vlada je, takođe, iz budžeta Republike izdvojila sredstva za izmirenje obaveza određenog broja javnih zdravstvenih ustanova, te obezbijedila uvođenje novih ustanova u trezorski sistem poslovanja bez finansijskih obaveza iz prethodnog perioda”, kažu iz Ministarstva.

Kako dodaju, Vlada Republike Srpske, takođe, u kontinuitetu realizuje Program izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za PIO zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021–2026. godine. Na taj način će se, dodaju, doprinijeti očuvanju fiskalne discipline u okviru zdravstvenog sistema.

“Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i FZO RS, uložili su ogromne napore i da zdravstveni sistem u toku pandemije virusa korona nesmetano funkcioniše, prilagođava se i reorganizuje, a sve sa ciljem adekvatnog zbrinjavanja pacijenata”, napominju iz Ministarstva.

Podsjećaju da je, kako kažu, Vlada Republike Srpske na početku 2020. godine za finansiranje rada zdravstvenih ustanova izdvojila dodatnih 52 miliona KM.

“Zahvaljujući ovim dodatnim sredstvima, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je za domove zdravlja i za bolnice ugovorio više sredstava za usluge pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu. Dodatna sredstva su u značajnoj mjeri finansijski stabilizovala zdravstveni sistem, a posebno u smislu redovnih uplata doprinosa za zaposlene u ovom sistemu. Takođe, značajna sredstva za jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za zbrinjavanje pacijenata izdvojena su i posredstvom Kompenzacionog fonda”, kažu iz resornog ministarstva.

Podsjećaju i da je u okviru aktivnosti usmjerenih na obezbjeđivanje finansijske održivosti sistema i kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništvu u prošloj godini usvojen i paket novih zakona u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj – Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

“Usvajanje ovih zakona omogućeno je, između ostalog, i racionalnim poslovanjem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, boljom kontrolom i upravljanjem njihovim troškovima, a što je omogućilo i njegovu finansijsku stabilnost. Time su napravljene uštede koje su pretočene u veća prava osiguranika, nastojeći da sredstva ravnomjerno rasporede kako bi sve kategorije osiguranih lica bile zastupljene u paketu proširenja prava”, navode iz Ministarstva.

Vlada Republike Srpske se, podsjetimo, na 17. sjednici održanoj 20. aprila upoznala sa informacijom o stanju obaveza javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31. decembar 2022. godine.

Informacija se odnosi na analizu finansijskih pokazatelja javnih zdravstvenih ustanova i FZO RS na dan 31. decembar 2022. godine, po nivoima zdravstvene zaštite (primarni, sekundarni, tercijarni itd.), a na osnovu podataka dobijenih od javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja.

Vlada Republike Srpske je osnivač 20 javnih zdravstvenih ustanova i to: jednog Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (koji obezbjeđuje tercijarni nivo zdravstvene zaštite), devet bolnica, šest zavoda, tri specijalne ustanove, jednog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (koji obezbjeđuju sekundarni nivo zdravstvene zaštite), kao i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Jedinice lokalne samouprave su osnivači 55 javnih zdravstvenih ustanova, od čega su 54 doma zdravlja i jedna ambulanta porodične medicine. Ove ustanove obezbjeđuju primarni nivo zdravstvene zaštite.

Od ukupno 75 javnih zdravstvenih ustanova, u 2022. godini pozitivno je poslovalo 45 javnih zdravstvenih ustanova, a negativno je poslovalo osam ustanova.

Ukupno 22 ustanove su poslovale u okviru trezorskog sistema i ne iskazuju finansijski rezultat (18 domova zdravlja i četiri zavoda). Pozitivan rezultat ostvario je i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

“To kumulativno predstavlja pozitivan poslovni rezultat zdravstvenog sistema, te ukazuje na nastavak pozitivnih trendova u poslovanju javnih zdravstvanih ustanova i FZO”, rekli su iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za “Nezavisne novine”.

Fond zdravstvenog osiguranja, dodaju, kontinuirano smanjuje svoje obaveze, a ukupne finansijske obaveze javnih zdravstvenih ustanova bilježe trend smanjenja, pa su ukupne obaveze FZO i JZU-a na kraju 2022. godine u odnosu na 2021. godinu manje za 11,51 odsto, dok su se ukupne obaveze JZU-a u odnosu na 2021. godinu manje za 12,29 odsto.

Izvor: Nezavisne.com

Podijeli objavu